Yrittäjän vakuutukset Suomessa

Julkaistu 29.8.2016 kirjoittajalta admin

Kun perustaa yrityksen Suomessa, niin vastaan tulee iso määrä asioita, jotka vaativat perehtymistä. Yksi tärkeimmistä asioista on hankkia itselleen oikeanlaiset vakuutukset. Yrittäjän vakuutukset Suomessa voidaan jakaa pakollisiin vakuutuksiin, jotka lakisääteisesti vaaditaan jokaiselta yrittäjältä, sekä vapaaehtoisiin vakuutuksiin, joilla yrittäjä voi turvata itseään ja toimintaansa.

Pakolliset vakuutukset

YEL-vakuutus

YEL-vakuutus on lakisääteinen yrittäjän vakuutus, jolla yrittäjä vakuuttaa itsensä yrittäjien eläkelain mukaan. YEL-vakuutus turvaa vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta ja se turvaa myös yrittäjän perheen toimeentulon yrittäjän kuoleman varalta.

Suomessa vaaditaan YEL-vakuutus, jos seuraavat asiat täyttyvät:

  • yrittäjä on 18–67-vuotias
  • työskentelee itse yrityksessään
  • yrittäjätoiminta jatkuu vähintään neljä kuukautta
  • työtulo on vähintään 7 557,18 € vuodessa (2016).

Myös sivutoiminen yrittäjä tarvitsee YEL-vakuutuksen jos työtulon määrä per vuosi täyttyy.

Muut pakolliset vakuutukset liittyvät yrittäjän toimialaan. Maatalousyrittäjät tarvitsevat maatalousyrittäjän eläkevakuutuksen ja apurahansaajat oman eläkevakuutuksensa. Potilasvakuutus, liikennevakuutus ja ympäristövahinkovakuutus koskevat niiden piirissä toimivia yrittäjiä. Jos yritys tarvitsee toimiakseen ympäristöluvan viranomaisilta, niin silloin myös vaaditaan ympäristövahinkovakuutus.

Työntekijöiden vakuuttaminen

Jos yrittäjä palkkaa työntekijöitä, niin heidän vakuuttamisensa on pakollista ja yrittäjän vastuulla.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Kun käynnistää yritystoimintaa, niin kannattaa miettiä millaisia asioita on järkevää vakuuttaa. Kun yritys merkitään kaupparekisteriin, niin useat vakuutusyhtiöt ottavat yhteyttä ja tarjoavat palveluitaan. Heiltä voi kysyä neuvoa tarvittavista vakuutuksista, mutta yrittäjä itse on aina vastuussa siitä, että mitä vakuutuksia hänellä on.

Yrittäjän tapaturmavakuutus- ja ammattitautivakuutus

Tutkimusten mukaan suurin riski yritystoiminnalle on yrittäjän itsensä sairastuminen. Tapaturmavakuutus korvaa yrittäjälle tapahtuvan tapaturman. Vakuutuksen voi ottaa vain työajalle, mutta yleensä vakuutus otetaan aina voimassaolevaksi. Kannattaa ottaa vakuutus, joka kattaa myös ammattitaudit. Jos yrittäjälle tapahtuu jotain, niin tapaturmavakuutuksen korvauksen perustana on yrittäjän ilmoittama YEL-työtulo. Vakuutuksen mukaan yrittäjälle maksetaan päivärahaa tai työkyvyttömyyseläkettä.

Henkivakuutus

Yrittäjän kannattaa ottaa henkivakuutus, jonka suuruus on vähintään sen verran, kun yrityksellä on yrittäjän henkilökohtaisia velkoja. Näin voi varmistaa sen, että pahimmassa tapauksessa yrittäjän perheenjäsenet pystyvät hoitamaan itsensä velattomaksi.

Keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutus korvaa yrittäjälle niitä menetyksiä, mitä mahdollinen yritystoiminnan keskeytyminen saattaa aiheuttaa. Yritystoiminnan keskeytymiseen voivat johtaa monet syyt.

Vastuuvakuutus

Yritystoiminnassa on olemassa monenlaisia vastuuvakuutuksia, jotka riippuvat siitä millä alalla yrittäjä toimii. Vastuuvakuutus korvaa yrittäjän vastuulla olevien vastuiden kohtaamat vahingot. Näitä voivat olla esimerkiksi tuotevastuuvakuutus tai kiinteistönomistajan vastuuvakuutus.

Omaisuusvakuutus

Jos yrittäjällä on paljon omaisuutta tai kiinteistöjä liittyen yritystoimintaan, niin ne kannattaa vakuuttaa omaisuusvakuutuksella. Silloin ne turvataan tulipalojen, vesivahinkojen, murtojen tai ilkivallan varalta.

 

 

Kommentoi