Työergonomiset tuotteet

Julkaistu 31.1.2017 kirjoittajalta admin

Työergonomia on työssä tarvittavan tekniikan sekä toiminnan soveltamista ihmiselle. Sen tarkoituksena parantaa ihmisen työkykyä, turvallisuutta, terveyttä sekä hyvinvointia työssä.

Huonot työasennot ovat tutkimusten mukaan suurin syy selkä- ja niskavaivoihin. Erityisesti työt joissa täytyy kumarrella, tehdä kiertoliikkeitä ja kurkotella ovat erityisen kuormittavia keholle. Kun työpaikalla kiinnitetään ergonomiaan huomiota, niin voidaan parantaa henkilöstön työkykyä ja vähentää sairaspoissaoloja.

Työergonomia

Työpisteen rakenteet ja työssä tarvittavat työvälineet täytyy mitoittaa niin, että ne ottavat työntekijän huomioon ergonomisella tavalla. Kun työntekijöitä on useita, niin rakenteiden ja työvälineiden tulee olla säädettäviä ja käyttöominaisuuksiltaan mahdollisuuksien mukaan muunneltavia. Tämän lisäksi täytyy huomioida, että työntekijällä on mahdollisuus vaihdella työasentoa ja työntekemiseen on tarjolla riittävästi tilaa. Jos työssä tarvitaan terveydelle haitallisia nostoja ja siirtoja, niin ne tehdään mahdollisimman turvallisiksi. Mahdollisuuksien mukaan niitä pyritään keventämään apuvälineitä käyttämällä. Toistorasitukseen kiinnitetään myös huomiota ja siitä pyritään tekemään mahdollisimman vähäistä.

Työturvallisuuslaki

Työturvallisuuslaki ottaa Suomessa myös kantaa työnantajan vastuuseen. Lain mukaan työnantajan on otettava ergonomia huomioon ja rakennettava työntekijänsä työpiste niin, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista ja vaarallista kuormitusta.

Sähköpöytä ja säädettävä tuoli

Työergonomiaan mielletään usein kuuluvaksi vain sähköpöytä ja säädettävä työtuoli. Niiden täytyy olla helppokäyttöisiä, jotta kiireessäkin on mahdollista vaihdella työasentoa. Kun työtä tehdään istuen, niin sähköpöytä tulee olla säädetty niin, että kyynärpäät muodostavat 90 asteen kulman vartalon vierellä. Työtuolin korkeus täytyy asettaa niin, että jalkapohjat lepäävät rennosti lattiassa.

Työergonomisiin tuotteisiin kuuluu kuitenkin paljon muutakin ja ergonomian kannalta huomioitavia asioita on monia. Parhaiten työn tekemisen kuormittavuudesta osaavat kertoa työntekijät, joten heidät kannattaa ottaa mukaan työpaikan työergonomian suunnitteluun sekä työergonomisten tuotteiden hankintaan.

Ergonominen matto ja työpisteen valaistus

Työergonomian kannalta tärkeitä asioita ovat myös ergonomiset matot sekä työpisteen valaistus. Ergonominen seisontamatto vähentää vartalon rasitusta silloin kun työtä tehdään seisten. Valaistusta ja sen vaikutusta työn tekemiseen on tutkittu paljon ja huono valaistus voi aiheuttaa päänsärkyä sekä kipua kehossa. Nämä oireet johtuvat siitä, että huonot valot pakottavat tekemään työtä virheellisessä asennossa.

Näytön, hiiren ja näppäimistön sijoittelu

Näytön oikeanlainen sijoittelu työpöydällä on tärkeää, sillä sen virheellinen paikka aiheuttaa työntekijälle helposti niska-hartiasärkyjä. Näytön tulisi olla sijoitettu pöytäpinnan alapuolelle niin, että näytön yläreuna on silmien tasolla. Näyttöä tulisi aina pystyä katsomaan hieman alaviistoon. Hiiri kannattaa pitää lähellä näppäimistöä, jotta käsivarsien asento säilyy koko ajan lähellä vartaloa ja hiirikäden ranne pysyy suorassa. Ergonominen hiiri on kätevä työergonominen tuote, sillä sitä käyttämällä ranteeseen ei kohdistu juurikaan rasitusta. Mikäli työssään joutuu käyttämään hiirtä paljon, niin kannattaa ottaa näppäimistön pikakomennot käyttöön.

Kommentoi