Liberalismin historiaa

Julkaistu 19.4.2012 kirjoittajalta admin

Liberalismia (sekä sen päivitettyä muotoa eli uusliberalismia) pidetään monien yrittäjyyttä suosivien ajatusten tausta-aatteena. Liberalismissa yksilön vapautta pidetään loukkaamattomana itseisarvona. Etenkin markkinaliberalismissa pidetään tärkeänä sitä, ettei valtio sekoitu talouden toimintaan. Liberalististen aatteiden mukaan markkinatalous ja yksilöiden vapaa yrittäminen tuottaa kaikille eniteten myös vaurautta. Valtion tehtävänä on huolehtia ainoastaan tämän vapauden toteutumisesta. Tämän seurauksena libetarismissa yksityisyrittäjyys on [...]