Pk-yritysten lainansaanti on vaikeutunut

Julkaistu 22.2.2017 kirjoittajalta admin

Pienten yritysten lainansaanti on vaikeutunut. Syynä tähän on talouden epävakaa tilanne sekä talouden huono kehitys. Huonot ajat näkyvät pienten yritysten lainojen takaisinmaksukyvyssä. Niillä on maksuvaikeuksia ja niiden luottokelpoisuus on huonontunut. Pankeille on tästä syystä koitunut luottotappioita, minkä takia ne eivät uskalla myöntää luottoa pienille yrityksille niin helposti kun aiemmin. Yritysten maksuvaikeudet johtuvat usein yleisestä trendistä, että asiakkaiden maksuajat ovat pidentyneet ja maksukulttuuri on muuttunut.

Jos yritykselle päätetään myöntää yritysluotto, niin marginaali on kova. Joskus liian suuria marginaaleja käytetään tarkoituksella siihen, että pankki ei halua riskialtista yritystä ollenkaan asiakkaaksi. On pankille helpompaa tarjota luottoa suurella marginaalilla kuin sanoa suoraan ei. Pankit itse kertovat arvioivansa rehellisesti yritystä ja sen luottokelpoisuutta. Ne painottavat, että hyvät investointikohteet saavat varmasti rahoitusta.

Suomen marginaalit ovat kuitenkin alhaisemmat kuin Euroalueella keskimäärin. Samoin Suomessa yritysluottokanta voi paremmin kuin muualla Euroopassa.

Pankkien tiukka rahoituslinja näkyy myös siinä, että lainavakuuksia vaaditaan. Jos pienellä yrityksellä ei ole vakuuksia, niin se on huonommassa asemassa muihin nähden. Aineettomiin pääomiin perustuvan yrityksen on vaikeampaa saada lainaa kuin aineellisiin pääomiin perustuvan yrityksen. Nykyisin on paljon yrityksiä, joiden toiminta perustuu työntekijöidensä ammattitaitoon eikä koneisiin tai laitteisiin. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi konsulttiyritykset ja luovat yritykset. Myös kehityksensä alkuvaiheessa olevien yritysten on vaikeaa saada lainaa, samoin kun tilapäisesti vaikeassa tilanteessa olevien yritysten.

Lainaehtojen kiristymiseen on vaikuttanut sääntely, joka tiukentaa pankkien varallisuusvaatimuksia. Tämä malli on otettu Yhdysvalloista, mutta se on herättänyt paljon kritiikkiä siitä, että soveltuuko se toteutettavaksi Euroopassa. Eikä vähiten sen takia, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat luoneet 90 % uusista työpaikoistamme viimeisten kymmenen vuoden aikana. Pk-yritysten lainansaanti pitäisi paremminkin turvata, jotta työvoimaa tarvittaisiin ja talous elpyisi.

Lainansaannin vaikeutuminen on johtanut siihen, että yritykset eivät pysty enää investoimaan ja suunniteltuja investointeja joudutaan lykkäämään. Yritysten käyttöpääoma myös pienenee ja pahimmassa tapauksessa se loppuu kokonaan ja yritys joudutaan lopettamaan. Pääoman miettiminen vie yritykseltä paljon aikaa sekä resursseja ja se aika on pois yrityksen kehitystyöstä sekä tuloksesta. Yrityksen mahdolliset omistajanvaihdokset myös vaikeutuvat ja viivästyvät.

Suomen eri pankeilla on erilaisia strategioita, joten yrittäjän kannattaa keskustella useamman eri pankin kanssa yritysluotosta ja sen ehdoista. Jotkut pankit supistavat tarkoituksella yritysluottojen määrää ja toiset puolestaan saattavat tähdätä kasvuun yritysluottomarkkinoilla. Pääomasijoittajat ovat myös pankkien lisäksi mahdollinen vaihtoehto yrityslainan rahoittajiksi.

Kommentoi