Minkälaiset ovat hyvät työhousut?

Julkaistu 1.4.2016 kirjoittajalta admin

Hyvät työhousut ovat jokaisen työvaatekokonaisuuden perusta. Erilaiset työtehtävät vaativat työhousuilta hyvin erilaisia ominaisuuksia ja käyttäjien palaute on tärkeää ottaa suunnittelussa huomioon. Hyvät työhousut vastaavat siis juuri oman työn tarpeisiin. Työhousujen täytyy olla mukavat päällä, mutta myös yksityiskohdat ovat tärkeitä. Hyvissä työhousuissa on huoletonta työskennellä!

Työhousujen materiaalin täytyy olla hengittävää, joustavaa ja ennen kaikkea kestävää. Materiaalivalinnat määrittelevät sen, että millaiset käyttöominaisuuden työhousuilla on. Joissakin työtehtävissä kankaan likaa hylkivyys sekä suojausvaatimukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toisaalla taas on tärkeää että kangas on iholla miellyttävää ja kestää monimutkaisissakin työasennoissa. Työhousuissa useimmiten käytetty materiaali on puuvillan ja polyesterin sekoitetta. Se maksimoi molempien kankaiden hyvät puolet, puuvillan hengittävyyden ja joustavuuden sekä polyesterin kesto- ja kulutusominaisuudet. Jokaiselle vartalotyypille tulee myös löytyä sopiva koko työhousumallistosta, sillä kaikki työntekijät eivät ole samanmuotoisia. Housujen täytyy sopia kantajalleen täydellisesti, jotta työn tekeminen tuntuu hyvältä ja työtehokkuus maksimoituu. (lisää…)

Kiinteistön pelastussuunnitelma – jokaiselle taloyhtiölle pakollinen

Julkaistu 18.3.2016 kirjoittajalta admin

pelastussuunnitelma kiinteistölle

Kiinteistön pelastussuunnitelma on asiakirja, joka jokaisen taloyhtiön on laadittava. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on parantaa turvallisuutta kotitalossa tai taloyhtiössä. Kiinteistön tai taloyhtiön turvallisuus ei siis ole vain pelastusviranomaisten harteilla, vaan asukkaiden täytyy yhdessä toimia yhteisten pelisääntöjen mukaan taloyhtiön turvallisuuden takaamiseksi. Loppujen lopuksi turvallisuus muodostuu pääosin jokaisen yksilön omista henkilökohtaisista toimista ja suurin osa onnettomuuksista tai vahingoista on ihmisen itsensä aiheuttamia.

Suomessa perustuslaki edellyttää, että jokaisessa asuinrakennuksessa, johon kuuluu vähintään kolme asuinhuoneistoa, on oltava pelastussuunnitelma. Tämä laki tuli voimaan heinäkuussa vuonna 2011. Aiemmin taloyhtiöiltä vaadittiin ainoastaan rasti ruutuun tyyppisen lomakkeen täyttäminen ja toimittaminen pelastusviranomaisille, eikä kenenkään tarvinnut miettinyt turvallisuutta yhtään sen enempää. Oletettiin, että pelastuslaitos hoitaa asian sitten jos jotain tapahtuu. Nykyään tilanne on kuitenkin muuttunut ja asioista tiedetään enemmän sekä riskit pystytään tunnistamaan paremmin. On siis järkevää perehtyä asioihin ja yksikin säästetty ihmishenki tekee pelastussuunnitelman teon kannattavaksi. Pelastussuunnitelmaa ei tehdä vain viranomaisia varten, vaan jokaista asuinkiinteistössä asuvaa varten. (lisää…)

Käännöstoimistot kilpailussa

Julkaistu 20.1.2016 kirjoittajalta admin

Käännöspalveluiden kirjo on nykypäivänä laaja. Käännöspalveluita tarjoavat yleisesti käännöstoimistot, mutta myös suuremmat yritykset laajemmalla tarjonnalla tarjoavat erinäisiä kieleen liittyviä palveluita, kuten oikolukua, tulkkausta, kielikoulutusta ja jopa sisällöntuotantoa. Käännöstoimistot keskittyvät yleisesti kääntämään alkuperäisestä kielestä kohdekielelle. Käännösten aiheina voivat olla niin asiakirjat kuin oppaat ja ohjelmistot. Käännöstoimistojen käännöspalveluita kannattaa hyödyntää, jotta asian alkuperäinen tarkoitus säilyy. Käännösten tekemisessä itsenäisesti tulee useasti eteen tietyn asiayhteyden ja tarkoitusperän muokkautuminen, joka vaikeuttaa ja jopa tuhoaa alkuperäisen tarkoituksen.

Erikoisalojen käännöksiä koskien kannattaa hyödyntää käännöstoimistoa, joka kyseiseen alaan on tutustunut, ja joka pystyy näyttämään myös referenssejä. Näiden kautta asiakas kykenee ymmärtämään kielitoimiston osaamisen ja voi tehdä referenssien pohjalta oman päätöksensä.

Tuhoeläimet lähtevät kokonaan vain ammattilaisen avulla

Julkaistu 21.9.2015 kirjoittajalta admin

Tuhoeläinongelmat eivät ole Suomessa ehkä niin tavallisia kuin eteläisimmissä lämpimissä maissa, joissa tuhoeläimet, kuten rotat, torakat, muurahaiset ja turkiskuoriainen, voivat majoittua ja touhuta ympäri vuoden. Suomen kylmät talvet ovat kuitenkin liikaa useimmille eläimille ja hyönteisille, joten ne viihtyvät ympyröissä vain kesäisin, jos silloinkaan. Toki jotkin erikoispaikat, kuten metrotunnelit tai vastaavat tarjoavat suojaa milloin vain. Tuhoeläimet ovat tarpeellisia luonnon mittakaavassa, mutta ihmisen ja tuhoeläimen yhdessäelo ei ole hyvästä miellyttävyyden ja puhtauden näkökulmasta.

Muurahainen

Muurahainen. Kuva: lilivanili @ Flickr

Kun puhutaan asumisesta, niin yleensä tuhoeläimiä esiintyy vain vanhoissa asunnoissa, joihin tuhoeläimet ovat jo tiensä löytäneet ja rakentaneet pesänsä jonnekin lähialueelle. Yleisimpiä tuhoeläimiä (vai ”tuhohyönteisiä”?) ovat muurahaiset, jotka hakeutuavat usein huoneiston keittiöön. Syynä siihen on, että muurahaiset ovat persoja makealle ja metsästävät ravintoa sotureilleen. Rottia saattaa esiintyä asuintaloissa, joissa on vanhat rakenteet sekä otollinen maaperä luolastolle, jotka toimivat rottien pesä- ja varastokammioina. Luolastossa saatetaan käydä myös taisteluita toisten rottaklaanien kesken.

Eroon kodin tuholaisista pääsee kaikista todennäköisimmin vain tuholaistorjunta-ammattilaisten avulla, koska he tietävät, miten eri tuhoeläimet käyttäytyvät ja pystyvät sen mukaan ”savustamaan” ne ulos koloistaan ja pesistään. Tärkeintä on estää niiden lisääntyminen, sillä tuhoeläinten luonteeseen kuuluu nopea leviäminen. Erilaisia tuhoeläinlajeja on olemassa jopa tuhansia, joten niiden tunteminen vaatii ammattiosaamista. Jos tuhoeläinongelmaa esiintyy asunnossassi, niin vuokralaisten pitäisi ilmoittaa siitä asunnonomistajalle, joka voi halutessaan ottaa yhteyttä tuhoeläintorjuntayritykseen. Mikäli ongelma on koko taloyhtiössä, niin tällöin kiinteistönomistaja tai isännöitsijän on hyvä olla yhteydessä ammattilaisiin, jotta koko ongelman laajuus saadaan kartoitettua ja hoidettua kerralla. Jälkitarkkailu on myös tärkeää, että tuhoeläinongelma ei pääse uusiutumaan.

Toimitilojen etsintää Helsingistä

Julkaistu 2.7.2015 kirjoittajalta admin

Oletko etsimässä toimitilaa Helsingistä? Ensiksi sinun pitää määritellä erilaisia toimitilojen kokoon ja sijaintiin vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi kuinka paljon tarvitset neliöitä, montako neuvotteluhuonetta henkilöstösi tarvitsee ja kuinka moni työntekijöistä on ns. ”liikkuvia työntekijöitä”. Jälkimmäinen tarkoittaa siis sitä, että kuinka moni työntekijöistäsi ei ole viisi päivää viikosta toimistolla tekemässä töitä vaan tekee niitä kotitoimistossa, kahviloissa, asiakkaalla tai julkisissa kulkuvälineissä. Yleensä myyntityyppiset tehtävät ovat tällaisia, jolloin uusissa toimitiloissa ei tarvitse olla heille varattuna ainakaan kovin isoa tilaa. Usein toimitilojen ilmavuus ja tila vaikuttaa paljon myös toimistoviihtyvyyteen.

Ensimmäistä kertaa toimitiloja etsiessä voi olla hyvä tukeutua ammattilaisten apuun eli yritysten, jotka etsivät ja neuvottelevat toimitiloista puolestasi. Heille se on helpompaa, koska heillä on toimitilojen omistajiin ja rakennuttajiin jo olemassaolevat hyvät suhteet. Toisaalta tällaisten palvelujen käyttäminen voi olla kallista ja kannattaa neuvotella palkkio sen mukaan, mikä on lopullisen hankitun toimitilan hinta.

Toimitiloja Kampissa

Jos on jo kokeneempi toimitilojen etsijä, löytää vapaita toimitiloja useista palveluista kuten Kauppalehdestä tai lukuisista ilmoitussivustoilta, joita isoilla mediayhtiöillä on omistuksessaan. Apua toimitilaneliöiden ja neuvotteluhuoneiden laskemiseen saa YIT:n toimitilalaskurista, joka tekee taustalaskelmat puolestasi ja arvioi tilan tarpeen puolestasi (löydät sivustolta paljon muutakin hyödyllistä liittyen kuten sanastoon, henkilöstön ohjeistukseen ja sopimuksiin).

Helsingin keskustassa toimitilat voivat olla kalliitakin ja yleensä omistajat vaativat vuokraajalta 3-10 vuoden sopimuksen, jotta heidän ei tarvitse etsiä uusia vuokralaisia seuraavana vuonna. Toimitilojen korkean hinnan vuoksi moni yritys suuntaakin katseensa Helsinki-etsinnän jälkeen Espooseen ja Vantaalle. Toisaalta toimitilat Helsingin keskustassa tuovat uskottavuutta tietynlaisille yrityksille, kuten asiantuntijatoimistoille, jotka kutsuvat asiakkaita käymään luonaan. Yleisesti ottaen Helsingin keskustaan on kuitenkin helpompi kulkea kuin useimmille Espoon ja Vantaan alueille.

IT-palveluiden ulkoistaminen

Julkaistu 30.3.2015 kirjoittajalta admin

Tietotekniikan rooli yrityksessä on merkittävä ja se vaikuttaa suuresti mm. organisaation liiketoimintaprosessien tehokkuuteen ja yrityksen kykyyn kehittää toimintaansa. Onkin hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan IT-palveluiden mahdollisuuksia yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Yhä useammin tietotekniikan kehityksessä nojaudutaan ulkoistamiseen, jonka tarkoituksena on siirtää vastuuta ammattilaisille, joiden ydinosaaminen on juurikin tietotekniikka-alalla. Esimerkiksi Isoworks tarjoaa laadukkaita ja ammattimaisesti toteutettuja IT-palveluita.

IT-palveluiden ulkoistamiseen liittyy myös riskejä, kuten projektiin liittyvien tavotteiden, rajoitusten ja odotusten hallinnoinnin epäonnistuminen. Vastuun siirtäminen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle sisältää aina taloudellisia, toiminnallisia ja lainopillisia riskejä, jotka on tärkeää tunnistaa. Palveluntarjoaja onkin valittava huolellisesti sekä varmistettava, että molemmat osapuolet ymmärtävät tavoitteet. On myös oleellista varmistua siitä, että palveluntajoajalla on tarpeeksi kokemusta, tietoa ja taitoa suorittaa projekti.

IT-palvelut voidaan karkeasti luokitella kolmeen osaan, jotka ovat käyttöpalvelut, kehittämispalvelut ja tukipalvelut.

Käyttöpalvelut ovat palvelutyyppi, joka ei oikeastaan näy asiakkaalle. Käyttöpalvelut lähinnä ylläpitävät liiketoimintaprosesseissa tarvittavien järjestelmien käytettävyyttä. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että tieto kyseisissä järjestelmissä on virheetöntä ja saatavilla oikeille henkilöille.

Kehittämispalveluihin sisältyy asiakkaan järjestelmien kehittäminen ja uusien järjestelmien hankinta ja käyttöönotto. Tälle palveluluokalle ominaista on tarpeiden kartoitus, määrittely, toteutus ja käyttöönoton vaiheet.

Tukipalvelut ovat suunnattuja asiakkaan tarpeisiin järjestelmien käytössä ja niissä mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin. Tämä IT-palveluluokka pitää sisällään uusien laitteiden hankinnan, käyttäjätunnusten perustamisen sekä käyttöoikeuksien muokkaamisen. Lisäksi luokkaan sisältyy myös käyttöohjeiden ja koulutusten tarjoaminen. Nämä edellämainitut ns. Helpdesk –palvelut ovat asiakkaalle näkyvin osa, joihin käyttäjä voi tukeutua tarvittaessa.

Kokonaisuudessaan IT-palveluiden ulkoistamisella yritykset pyrkivät kustannussäästöihin sekä liiketoiminnalliseen kehittämiseen, mutta suuri vaikutus näissä onnistumiseen on palveluntarjoajalla, IT-palveluiden laadulla ja asiakaskokemuksella. Hankalaa asiasta tekee se, että IT-palveluiden laatu on vaikea määritellä sillä asiakas voi olla tyytymätön palveluun vaikkakin asetetut palvelutasotavoitteet täyttyisivät. Parhaassa tapauksessa IT-palvelun laatu näkyy käyttäjille tietotekniikan häiriöttömyytenä ja sujuvuutena, jolloin käyttäjä hyödyntää toteutusta liiketoimintaansa eikä hänen tarvitse kiinnittää huomiota taustalla oleviin järjestelmiin ja palveluihin.

Yrityksen IT palvelut yhä useammin pilvessä

Julkaistu 19.3.2015 kirjoittajalta admin

Suomalaisten yritysten IT palvelu ovat yhä useammin pilvessä. Digilen, Liikenne- ja viestintäviraston, Tekesin, Teknologiateollisuuden ja Verkkoteollisuuden julkaisemassa Digibarometri 2015 teoksessa vertaillaan eri maiden teknologista ja digitaalista kehittymistä. Teoksen avulla pyritään kuvaamaan ja ennustamana Suomen digitaalista asemaa ja kehitystä. Digibarometrin yhdessä osuudessa puhuttiin suomalaisten yritysten siirtymisestä pilvipalveluihin.

(lisää…)

« Uudemmat julkaisut - Vanhemmat julkaisut »