Kyselytutkimuksen analysoiminen

Julkaistu 11.3.2017 kirjoittajalta admin

Kyselytutkimuksella on monia hyviä puolia. Tutkimusaineisto voi olla laaja ja kyselytutkimus on tehokas tutkimusmenetelmä, jolloin aikaa ja vaivaa säästyy. Kun kysely on toteutettu huolellisesti, niin tulokset ovat helposti analysoitavissa. Kyselytutkimuksen analysoiminen vaatii hyvät analysointi– sekä raportointimenetelmät. Tutkimustiedon luotettavuus Ensimmäisenä tutkimustuloksien analysoinnissa täytyy tarkastaa saadun tiedon luotettavuus. Vastasivathan kaikki vastaajat kaikkiin kysymyksiin vai onko mukana osittain [...]

Konversio-optimointi kasvattaa myyntiä verkkosivullasi

Julkaistu 26.9.2016 kirjoittajalta admin

Verkossa liiketoiminta tapahtuu hyvin usein verkkosivujen kautta. Hyvin toimivat verkkosivut houkuttelevat kävijöitä ja tuottavat yritykselle myyntiä joko suoraan verkkokaupan ostoksina tai myöhemmin verkkosivun kautta tehdystä yhteydenotosta. Näitä ostoksia tai yhteydenottoja voidaan parantaa nettisivuilla tekemällä konversio-optimointia. Konversiota voidaan parantaa monessa eri kohdassa. Ensimmäisenä voidaan esimerkiksi keskittyä siihen, että asiakkaat lisäävät ostokset tehokkaasti ostoskoriin. Sitten kun ihmiset [...]

4 tapaa miten hyödyntää paikkatietoa

Julkaistu 13.4.2016 kirjoittajalta admin

  Paikkatieto on tietoa, joka sisältää tiedon sijainnista. Tämä tieto on todella arvokasta ja monet yritykset ovatkin ymmärtäneet paikkatiedon merkityksen ja hyödyntävät sitä jo monella tapaa. Kuitenkin monelle yritykselle tämä asia on vielä uusi ja sen tuomia mahdollisuuksia ei osattu ottaa käyttöön. Kautta aikain on osattu tutkia paperikarttoja ja erilaisia karttoja vertailemalla on voitu tehdä [...]

Mitä asiakaskokemus on?

Julkaistu 5.5.2014 kirjoittajalta admin

Asiakaskokemus on tänäpäivänä hyvin trendikäs sana, jolla on monia tarkoituksia ja määrityksiä. Yksinkertaisettuna asiakaskokemus on asiakkaan yleinen käsitys tai kokemus yrityksestä, jonka tuotteita tai palveluita hän käyttää. Lienee sanomattakin selvää, että asiakaskokemus on erittäin tärkeässä roolissa yrityksen menestyksen kannalta. Asiakaskokemuksen syntyminen alkaa jo huomattavasti aikaisemmin kuin ensimmäinen oikea ostos on suoritettu. Tänä päivänä ensimmäisiä asiakaskokemukseen [...]

Markkinatutkimuksella ajan tasalle

Julkaistu 10.7.2013 kirjoittajalta admin

Kun yrittäjä haluaa selvittää, kannattaako jokin uusi tuote tuoda markkinoille vai ei, kannattaa asiaa kartoittaa esimerkiksi tutkimuksen avulla hieman. Markkinatutkimus antaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa markkinoilla vallitsevasta tilanteesta. Markkinointitutkimus on tehokas työkalu, kun yrittäjä haluaa hieman syvemmin selvittää, mitä markkinoilla tapahtuu. Tutkimus antaa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä kuluttajat etsivät juuri nyt?  Mikä on [...]