Sähköinen taloushallinto

Julkaistu 27.1.2017 kirjoittajalta admin

Yrityksen taloushallinto koostuu monista tärkeistä asioista: kirjanpito, laskutus, laskujen maksu, palkanlaskenta sekä työnantajailmoitusten ja veroilmoitusten laadinta. Sähköinen taloushallinto tarkoittaa sitä, että nämä kaikki tehtävät hoidetaan sähköisesti. Sähköisen toimintavan tavoitteena on automatisoida kirjanpidon eri työvaiheita sekä laskutusta ja samalla tuoda yritykselle ajantasaista tietoa kaikesta. Digitaalisen taloushallinnon hyödyt Digitaalinen taloushallinto merkitsee yritykselle toiminnan helpompaa suunnittelua ja säästöä [...]

4 tapaa miten hyödyntää paikkatietoa

Julkaistu 13.4.2016 kirjoittajalta admin

  Paikkatieto on tietoa, joka sisältää tiedon sijainnista. Tämä tieto on todella arvokasta ja monet yritykset ovatkin ymmärtäneet paikkatiedon merkityksen ja hyödyntävät sitä jo monella tapaa. Kuitenkin monelle yritykselle tämä asia on vielä uusi ja sen tuomia mahdollisuuksia ei osattu ottaa käyttöön. Kautta aikain on osattu tutkia paperikarttoja ja erilaisia karttoja vertailemalla on voitu tehdä [...]

IT-palveluiden ulkoistaminen

Julkaistu 30.3.2015 kirjoittajalta admin

Tietotekniikan rooli yrityksessä on merkittävä ja se vaikuttaa suuresti mm. organisaation liiketoimintaprosessien tehokkuuteen ja yrityksen kykyyn kehittää toimintaansa. Onkin hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan IT-palveluiden mahdollisuuksia yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Yhä useammin tietotekniikan kehityksessä nojaudutaan ulkoistamiseen, jonka tarkoituksena on siirtää vastuuta ammattilaisille, joiden ydinosaaminen on juurikin tietotekniikka-alalla. Esimerkiksi Isoworks tarjoaa laadukkaita ja ammattimaisesti toteutettuja IT-palveluita. IT-palveluiden ulkoistamiseen [...]

Yrityksen IT palvelut yhä useammin pilvessä

Julkaistu 19.3.2015 kirjoittajalta admin

Suomalaisten yritysten IT palvelu ovat yhä useammin pilvessä. Digilen, Liikenne- ja viestintäviraston, Tekesin, Teknologiateollisuuden ja Verkkoteollisuuden julkaisemassa Digibarometri 2015 teoksessa vertaillaan eri maiden teknologista ja digitaalista kehittymistä. Teoksen avulla pyritään kuvaamaan ja ennustamana Suomen digitaalista asemaa ja kehitystä. Digibarometrin yhdessä osuudessa puhuttiin suomalaisten yritysten siirtymisestä pilvipalveluihin.