Sähköiseen palvelustrategiaan kannattaa panostaa

Julkaistu 19.4.2012 kirjoittajalta admin

Nykyisin teknologian nopea kehitys ajaa yrityksiä hoitamaan palveluratkaisunsa kasvokkain tapahtuvan kanssakäymisen sijaan ensi kädessä verkossa. Tämä ei ihmetytä, sillä verkossa asioiden hoitaminen sujuu mutkattomasti missä ja milloin vain. Palveluratkaisuja voi pohtia vaikkapa kotona, matkoilla tai työpaikalla.

Liberalismin historiaa

Julkaistu 19.4.2012 kirjoittajalta admin

Liberalismia (sekä sen päivitettyä muotoa eli uusliberalismia) pidetään monien yrittäjyyttä suosivien ajatusten tausta-aatteena. Liberalismissa yksilön vapautta pidetään loukkaamattomana itseisarvona. Etenkin markkinaliberalismissa pidetään tärkeänä sitä, ettei valtio sekoitu talouden toimintaan. Liberalististen aatteiden mukaan markkinatalous ja yksilöiden vapaa yrittäminen tuottaa kaikille eniteten myös vaurautta. Valtion tehtävänä on huolehtia ainoastaan tämän vapauden toteutumisesta. Tämän seurauksena libetarismissa yksityisyrittäjyys on [...]

Verkkolasku ja matkalasku tehostavat taloushallintoa

Julkaistu 5.4.2012 kirjoittajalta admin

Verkkolasku on kätevä tapa tehostaa laskutus-ostoreskontraprosessia. Siinä samalla maksuaikataulut paranevat ja asiakastyytyväisyys lisääntyy. Verkkolasku lähtee liikkeelle napin painalluksella ja sen käsittely on täysin automatisoitu niin myyjän kuin ostajankin päässä. Samalla myös säästetään luontoa, kun paperilaskuilta vältytään.

Henkilöstön kehittäminen on panostusta tulevaisuuteen

Julkaistu 5.4.2012 kirjoittajalta admin

Yrityksen liiketoiminnan kannalta on todella tärkeää, että henkilöstön kehittäminen yrityksessä on jatkuvaa ja siihen panostetaan. Henkilöstön kehittäminen on periaatteessa johdon ja esimiesten vastuulla, mutta käytännössä jokainen on vastuussa itsensä kehittämisestä.

Liiketoiminta tarvitsee tilat

Julkaistu 2.4.2012 kirjoittajalta admin

Kasvava yritys tarvitsee ennen pitkää toiminnalleen tietenkin toimivat puitteet eli kunnolliset toimitilat. Tilan täytyy vastata yrityksen tarpeeeseen. Monesti tämä tarve ei pysy samanlaisena kaiken aikaa. Liiketoimintaa leimaa usein yllätyksellisyys – toiminnan luonen voi muuttua, henkilöstö voi yllättävässä menestystilanteessa kasvaa kaksinkertaisesti, yritys voi mennä konkurssiin…. Elämää ja etenkään liike-elämää ei voi ennakoida. Siinä niiden viehätys onkin.