Erikoiskontit erilaisiin tarpeisiin

Julkaistu 31.1.2017 kirjoittajalta admin

Vuosia sitten meriliikenteessä kuljetettiin paljon kappaletavaraa. Lastaus oli siihen aikaan aikaa vievä prosessi ja satamissa oli valtava määrää ahtaajia töissä. Nykyisin tavarat lastataan kontteihin, prosessit satamissa ovat tehostuneet ja nopeutuneet.

Suomessa konttiliikenne alkoi 1970-luvun alussa ja siitä tähän päivään saakka konttikuljetus on lisääntynyt vuosi vuodelta. Nykyisin konteissa kuljetetaan meriteitse aivan kaikenlaista tavaraa ja teknologian kehittyessä on osattu kehitellä erilaisiin tarpeisiin soveltuvia erikoiskontteja.

Erikoiskontit ovat kontteja, jotka soveltuvat sellaisten tuotteiden kuljetukseen ja säilytykseen, joihin tavalliset merikontit eivät sovellu. Nykyisin näitä erikoiskontteja on olemassa monia erilaisia ja jokaiseen tarpeeseen soveltuvia.

Usein erikoiskontin suunnittelu lähtee asiakkaasta. Hänellä on jokin kuljetusongelma, johon halutaan löytää ratkaisu.

Tässä muutamia esimerkkejä erikoiskonteista:

Pakastekontit ja eristekontit

Pakastekontit sopivat lämpösäädeltyjen tuotteiden sekä kylmä- että lämpökuljetuksiin. Konteissa on tehokas lämpöeristys ja niiden sisälämpötilaa voidaan säätää -25 asteen ja +25 asteen välillä. Pakastekontti voidaan jakaa eri osiin elementtiseinällä ja niihin pystytään laittamaan eri lämpötilat. Esimerkiksi jääkaappituotteet ja pakastetuotteet voidaan kuljettaa samassa kontissa. Kontin materiaalit ovat elintarvikehyväksyttyjä ja se on helppo puhdistaa. Eristekonteissa on hyvä lämpöeristys, mutta niissä ei ole koneistoa, jotta sisälämpötilaa pystyttäisiin säätämään.

Open-top -kontit

Open-top -kontit ovat kontteja, joiden katto on auki. Nämä soveltuvat kuljetuksiin, jotka lastataan ylhäältä päin. Kontti peitetään aina pressulla.

Tankkikontti

Tankkikontti on kätevä esimerkiksi silloin, kun tarvitaan väliaikaista tankkauspistettä. Niissä voidaan kuljettaa ja säilyttää mitä vain nestemäistä tuotetta. (lisää…)

Työergonomiset tuotteet

Julkaistu 31.1.2017 kirjoittajalta admin

Työergonomia on työssä tarvittavan tekniikan sekä toiminnan soveltamista ihmiselle. Sen tarkoituksena parantaa ihmisen työkykyä, turvallisuutta, terveyttä sekä hyvinvointia työssä.

Huonot työasennot ovat tutkimusten mukaan suurin syy selkä- ja niskavaivoihin. Erityisesti työt joissa täytyy kumarrella, tehdä kiertoliikkeitä ja kurkotella ovat erityisen kuormittavia keholle. Kun työpaikalla kiinnitetään ergonomiaan huomiota, niin voidaan parantaa henkilöstön työkykyä ja vähentää sairaspoissaoloja.

Työergonomia

Työpisteen rakenteet ja työssä tarvittavat työvälineet täytyy mitoittaa niin, että ne ottavat työntekijän huomioon ergonomisella tavalla. Kun työntekijöitä on useita, niin rakenteiden ja työvälineiden tulee olla säädettäviä ja käyttöominaisuuksiltaan mahdollisuuksien mukaan muunneltavia. Tämän lisäksi täytyy huomioida, että työntekijällä on mahdollisuus vaihdella työasentoa ja työntekemiseen on tarjolla riittävästi tilaa. Jos työssä tarvitaan terveydelle haitallisia nostoja ja siirtoja, niin ne tehdään mahdollisimman turvallisiksi. Mahdollisuuksien mukaan niitä pyritään keventämään apuvälineitä käyttämällä. Toistorasitukseen kiinnitetään myös huomiota ja siitä pyritään tekemään mahdollisimman vähäistä.

Työturvallisuuslaki

Työturvallisuuslaki ottaa Suomessa myös kantaa työnantajan vastuuseen. Lain mukaan työnantajan on otettava ergonomia huomioon ja rakennettava työntekijänsä työpiste niin, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista ja vaarallista kuormitusta.

Sähköpöytä ja säädettävä tuoli

Työergonomiaan mielletään usein kuuluvaksi vain sähköpöytä ja säädettävä työtuoli. Niiden täytyy olla helppokäyttöisiä, jotta kiireessäkin on mahdollista vaihdella työasentoa. Kun työtä tehdään istuen, niin sähköpöytä tulee olla säädetty niin, että kyynärpäät muodostavat 90 asteen kulman vartalon vierellä. Työtuolin korkeus täytyy asettaa niin, että jalkapohjat lepäävät rennosti lattiassa.

Työergonomisiin tuotteisiin kuuluu kuitenkin paljon muutakin ja ergonomian kannalta huomioitavia asioita on monia. Parhaiten työn tekemisen kuormittavuudesta osaavat kertoa työntekijät, joten heidät kannattaa ottaa mukaan työpaikan työergonomian suunnitteluun sekä työergonomisten tuotteiden hankintaan. (lisää…)

Sähköinen taloushallinto

Julkaistu 27.1.2017 kirjoittajalta admin

Yrityksen taloushallinto koostuu monista tärkeistä asioista: kirjanpito, laskutus, laskujen maksu, palkanlaskenta sekä työnantajailmoitusten ja veroilmoitusten laadinta. Sähköinen taloushallinto tarkoittaa sitä, että nämä kaikki tehtävät hoidetaan sähköisesti.

Sähköisen toimintavan tavoitteena on automatisoida kirjanpidon eri työvaiheita sekä laskutusta ja samalla tuoda yritykselle ajantasaista tietoa kaikesta.

Digitaalisen taloushallinnon hyödyt

Digitaalinen taloushallinto merkitsee yritykselle toiminnan helpompaa suunnittelua ja säästöä ajassa sekä kustannuksissa. Työntekijöiltä vapautuu aikaa tärkeämmille työtehtäville, kun turha manuaalinen työ jää pois. Kun sähköinen taloushallinto on osaavissa käsissä, niin yritys voi sen kautta seurata ajantasaisesti esimerkiksi myynnin tehokkuutta tai tuottoja ja kuluja asiakkaittain tai tuotteittain. Kun tieto on reaaliaikaista,tarkkaa ja kohdennettua, niin yrityksen johtaminen ja päätösten tekeminen helpottuu.

Verkkolaskutus

Verkkolaskutus on sähköisestä taloushallinnosta saatava suurin hyöty. Sen lisäksi, että verkkolaskutus vie vähemmän työaikaa kuin paperilaskujen lähettäminen, laskut ovat myös nopeammin perillä. Myös asiakkaille verkkolaskuista on hyötyä, koska saapuva lasku kirjautuu suoraan heidän ostoreskontraansa. Jos yrityksen tarvitsee hakea tietoa jostakin vanhasta laskusta, löytyy verkkolasku huomattavasti helpommin kuin paperilasku. Verkkolaskutuksen myötä myös inhimillisten virheiden määrä pienenee. (lisää…)

Konversio-optimointi kasvattaa myyntiä verkkosivullasi

Julkaistu 26.9.2016 kirjoittajalta admin

Verkossa liiketoiminta tapahtuu hyvin usein verkkosivujen kautta. Hyvin toimivat verkkosivut houkuttelevat kävijöitä ja tuottavat yritykselle myyntiä joko suoraan verkkokaupan ostoksina tai myöhemmin verkkosivun kautta tehdystä yhteydenotosta.

Näitä ostoksia tai yhteydenottoja voidaan parantaa nettisivuilla tekemällä konversio-optimointia.

Konversiota voidaan parantaa monessa eri kohdassa. Ensimmäisenä voidaan esimerkiksi keskittyä siihen, että asiakkaat lisäävät ostokset tehokkaasti ostoskoriin. Sitten kun ihmiset osaavat laittaa ostoksia ostoskoriin, voidaan optimoida sitä, että matka kassalle on mahdollisimman selkeä ja suoraviivainen. Myös maksutapojen ja toimitusmahdollisuuksien lisääminen voivat olla osana konversio-optimointia.

Milloin konversio-optimointia kannattaa tehdä?

Ennen kuin sivustoa voidaan lähteä optimoimaan, siellä täytyy olla tarpeeksi kävijöitä. Sivuston liikennettä voidaan kasvattaa helpoiten suoralla verkkomarkkinoinnilla, jossa liikennettä ostetaan suoraan sivustolle. Nopein tapa tähän on esimerkiksi ostaa liikennettä hakukoneista niillä hakusanoilla, joilla ihmiset todennäköisesti tekevät ostoksia verkossa. Kun sivuston liikenteen taso on tarpeeksi korkealla, niin tätä liikennettä voidaan optimoida tekemään ostoksia tehokkaammin verkkosivuilla.

Sivuston kehittäminen vaikuttaa koko sivuston liikenteeseen. Kun sivustoa tehdään tehokkaammaksi myyntiä varten, niin tehdyt muutokset vaikuttavat sivuston kaikkiin kävijöihin. Sivuston liikenne voi tulla esimerkiksi hakukoneista, mainonnan kautta, sähköpostimarkkinoinnista tai vaikka televisiokampanjassa olevasta linkistä. Konversion parantaminen vaikuttaa siis kaikkiin markkinointikanaviin samalla kertaa.

Laajan vaikutuksen takia konversio-optimointi ja sen kehittäminen tulee olla jatkuvaa ja siihen tulisi panostaa huomattava osa markkinointibudjetista.

Liiketoimintaa on helpoin kasvattaa uusien asiakkaiden hankinnalla. Näille ostoksien aloittamisen helppous ja luotettavuus ovat tärkeitä tekijöitä verkkosivuilla. Jatkuvuuden kannalta täytyy huomioida myös palaavat asiakkaat ja heidän tarpeensa esimerkiksi lisätuotteiden helppo löydettävyys.

Eri kohderyhmille voidaan toteuttaa omat kehityskohteensa verkkosivuja optimoitaessa.

Kanta-asiakkaille voi olla tärkeää esimerkiksi omien tietojen helppo täydentäminen ostoksia tehtäessä. Näin palaavien asiakkaiden ostamisesta tehdään sujuvaa ja mahdollisimman helppoa.

Sivujen optimoiminen kannattaa tehdä osissa ja aloituksen kannalta on tärkeä löytää ensin suurimmat pullonkaulat, joissa asiakkaiden ostaminen verkkosivuilla jostain syystä keskeytyy. Välineinä näiden esteiden löytämisessä käytetään web-analytiikkaa, kyselyitä sekä asiakaspalautetta. Verkkosivuilla kannattaa kysellä aktiivisesti, että mitä voitaisiin parantaa ja löysikö asiakas etsimänsä asian sivuilta. Kun ongelmat ovat selvillä, voidaan niihin tehdä parannusehdotukset ja miettiä mitä yrityksen sivuilla pitäisi muuttaa konversion parantamiseksi. Näitä uusia ehdotuksia ja versioita kannattaa tehdä muutama erilainen, joita voidaan testata verkkosivuilla.

Konversio-optimointia testataan tehokkaimmin A/B-testauksella.

 

ASCO – venttiili- ja pneumatiikkatuotteita teollisuudelle

Julkaistu 14.9.2016 kirjoittajalta admin

Ascon yli 100 vuoden kokemus näkyy ASCO:n valmistamien venttiili- ja pneumatiikkatuotteiden laadussa. ASCO on edelläkävijä venttiilituotteiden ja pneumatiikkatuotteiden tuotekehittelyssä ja yhä useammat toimialat luottavat Ascon tuotteisiin. Asco tarjoaa laajan valikoiman venttiilejä ja toimilaitteita useisiin eri sovelluksiin. Ascon tuotteita käytetään maailmanlaajuisesti paljon kemianteollisuudessa sekä pakkausteollisuudessa. Myös energia- sekä autoteollisuus käyttävät usein ASCO:n venttiilejä ja komponentteja. Automatisaation myötä ruokateollisuus on nykyisin myös Ascon tuotteiden hyödyntäjä.

Ascon venttiilituotteet tunnetaan markkinoilla nimellä ASCO ja Ascon pneumatiikkatuotteet tunnetaan nimellä Numatics.

Ascon tuotekehitys

Asco panostaa jatkuvasti tuotekehitykseen ja pyrkii olemaan alansa paras, sekä tarjoamaan alan kattavimman komponenttivalikoiman teollisuusautomaation tarpeisiin. Erilaiset pneumaattiset komponentit ja magneetti- sekä paineohjatut venttiilit ovat Ascon ydinosaamista. Asco haluaa vastata asiakkaiden lisääntyviin tarpeisiin ja tuotevalikoima kasvaakin jatkuvasti. ASCO yhdistää innovatiivisesti elektroniikka- ja pneumatiikkakomponentteja ja integroi vakiokomponentteihin uusia toimintoja. (lisää…)

Yrittäjän vakuutukset Suomessa

Julkaistu 29.8.2016 kirjoittajalta admin

Kun perustaa yrityksen Suomessa, niin vastaan tulee iso määrä asioita, jotka vaativat perehtymistä. Yksi tärkeimmistä asioista on hankkia itselleen oikeanlaiset vakuutukset. Yrittäjän vakuutukset Suomessa voidaan jakaa pakollisiin vakuutuksiin, jotka lakisääteisesti vaaditaan jokaiselta yrittäjältä, sekä vapaaehtoisiin vakuutuksiin, joilla yrittäjä voi turvata itseään ja toimintaansa.

Pakolliset vakuutukset

YEL-vakuutus

YEL-vakuutus on lakisääteinen yrittäjän vakuutus, jolla yrittäjä vakuuttaa itsensä yrittäjien eläkelain mukaan. YEL-vakuutus turvaa vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta ja se turvaa myös yrittäjän perheen toimeentulon yrittäjän kuoleman varalta.

Suomessa vaaditaan YEL-vakuutus, jos seuraavat asiat täyttyvät:

  • yrittäjä on 18–67-vuotias
  • työskentelee itse yrityksessään
  • yrittäjätoiminta jatkuu vähintään neljä kuukautta
  • työtulo on vähintään 7 557,18 € vuodessa (2016).

Myös sivutoiminen yrittäjä tarvitsee YEL-vakuutuksen jos työtulon määrä per vuosi täyttyy.

Muut pakolliset vakuutukset liittyvät yrittäjän toimialaan. Maatalousyrittäjät tarvitsevat maatalousyrittäjän eläkevakuutuksen ja apurahansaajat oman eläkevakuutuksensa. Potilasvakuutus, liikennevakuutus ja ympäristövahinkovakuutus koskevat niiden piirissä toimivia yrittäjiä. Jos yritys tarvitsee toimiakseen ympäristöluvan viranomaisilta, niin silloin myös vaaditaan ympäristövahinkovakuutus.

Työntekijöiden vakuuttaminen

Jos yrittäjä palkkaa työntekijöitä, niin heidän vakuuttamisensa on pakollista ja yrittäjän vastuulla. (lisää…)

Kuljetuspalvelut pientuottajan haasteena

Julkaistu 1.8.2016 kirjoittajalta admin

 

Ruokatietoisuus on yleistynyt Suomessa valtavasti ja useat ihmiset haluavat ostaa pientuottajien ruokaa. Ihmiset maksavat mielellään vähän ekstraa siitä, että tietävät ruokatuotteiden alkuperän ja voivat luottaa saavansa tuoreita raaka-aineita. Lihat, kananmunat, vilja ja kasvikset ovat suosittuja tuotteita, joita ostetaan mielellään luomuna pientuottajilta. Jotkut vähän isommat elintarvikealan yrittäjät ovat tehneet sopimuksia kotimaisten markettien kanssa tuotteidensa myynnissä, mutta vielä on koko joukko pienyrittäjiä, jotka tahtoisivat saada tuotteensa maksukykyisen kuluttajan ulottuville.

Moni suomalainen pienyrittäjä siis pohtii tällä hetkellä juuri sitä, että miten saisi tuotteensa parhaiten asiakkaalle? Miten kuljetus onnistuisi, kannattaako tuote kuljettaa itse vai kannattaako ulkoistaa tavaroiden kuljetus? Millaiset ovat loppukustannukset? Tuotteet täytyy saada kuljetettua asiakkaalle määräajassa ja elintarvikeviranomaismääräysten mukaan hygieenisesti. Myös kilpailukykyinen hinta on pakollista, sillä liian suuret kuljetuskustannukset nostavat tuotteen kuluttajahintoja liikaa.

Moni tuottaja ei uskalla antaa tuotettaan kuljetusliikkeen tehtäväksi, sillä ruokatuotteen kuljetusketju on niin herkkä. Tuottajalla on vastuu tuotteistaan tietysti tuotannon ajalta, mutta myös kuljetuksen ajalta. Elintarvikekuljetuksessa on ensiarvoisen tärkeää säilyttää oikea lämpötila mikrobiologisten asioiden kannalta sekä tuote on kuljetettava mekaanisesti oikein. Omavalvonta koskee myös kuljetusta ja jos kuljetuksen ulkoistaa, niin omavalvonta on silti hoidettava. (lisää…)

Vanhemmat julkaisut »